آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از «کتاب الإقتصاد»

جواد بشری در مقاله‌ای که در مجلۀ آینۀ میراث به چاپ رسیده به معرفی دست‌نویس اصیل و معتبری از «کتاب الإقتصاد» پرداخته است.
2020-10-26 18:13:06

نشست «به یاد دکتر مظاهر مصفا» برگزار می‌شود

یکصد و سی و هشتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت دکتر مظاهر مصفا به یادبود ایشان اختصاص دارد.
2020-10-26 16:30:31

مروری بر شمارۀ جدید «آینۀ میراث»

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به تازگی جدیدترین شمارۀ دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی «آینۀ میراث» را منتشر کرد.
2020-10-26 15:49:45

انتشار «نامه و نامه‌نگاری در شاهنامه»

کتاب «نامه و نامه‌نگاری در شاهنامه» نوشتۀ جوره‌بیک نذری و علی محمدی خراسانی است که انتشارات آروَن آن را منتشر کرده است.
2020-10-26 15:07:00

گفت‌وگویی دربارۀ بیدل و شعر او به مناسبت انتشار «بیدل و انشای تحیّر»

کاووس حسن‌لی به‌تازگی کتاب «بیدل و انشای تحیّر» را تألیف کرده که از سوی انتشارات معین روانه بازار کتاب شده است.
2020-10-26 15:06:03

خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی

کتاب «خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی» تألیف دکتر حسن بلخاری، از سوی انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شد.
2020-10-26 14:40:21

اهمیت تحقیقات بیشتر در زمینۀ مواد و تکنیک‌های خلق نسخ خطی

دکتر ماندانا برکشلی، در مصاحبه خود با شبکۀ تلویزیونی و خبری مالزی، به اهمیت تحقیقات بیشتر در زمینۀ مواد و تکنیک‌های خلق نسخ مالایی پرداخت.
2020-10-21 17:03:24

انتشار «دیوان مولانا کمال‌الدین اهلی ترشیزی»

«دیوان مولانا کمال‌الدین اهلی ترشیزی» با تصحیح سیدوحید سمنانی از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
2020-10-21 16:45:26

کتاب های در دست چاپ «مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر» در هرات

«مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر» در هرات افغانستان کتاب‌هایی فارسی را در دست انتشار دارد.
2020-10-21 15:51:47

کشف جلد نخست کتاب «ادویه مفرده»

علی اوجبی از کشف جلد نخست کتاب «ادویه مفرده» به عنوان یک دایرة المعارف بی بدیل داروشناسی که سالها در دنیا مفقود بوده است، به همت کتابخانه ملی، خبر داد.
2020-10-21 15:44:32

صفحه‌ها