چند خبر تراثی تازه از پاکستان

دکتر عبدالعزیز ساحر برای نخستین بار متن فارسیِ «خلاصة الفوائد» را تصحیح کرده است.
2021-01-24 15:12:28

آغاز درسگفتارهایی دربارۀ ابن سینا

مرکز فرهنگی شهر کتاب از روز چهارشنبه هشتم بهمن ساعت ۱۱ صبح درس گفتارهایی درباره‌ی ابن سینا را آغاز می‌کند.
2021-01-23 15:49:55

دیدگاه‌های فلسفی دینانی دربارۀ خیام

کتاب «حکیم عمر خیّام؛ دیدگاه‌های فلسفی غلامحسین دینانی» با تحقیق و تدوین اسماعیل منصوری‌لاریجانی منتشر شد.
2021-01-23 15:38:06

نام‌گذاری معابر تهران به نام بزرگان فرهنگ و ادب و هنر

اعضای شورای شهر تهران معابری از شهر پایتخت را به نام بزرگان فرهنگ، ادب و هنر کشورمان نام‌گذاری کردند.
2021-01-23 15:09:00

اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار» منتشر شد

اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار» با مقدمه و تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مسّاح منتشر شد.
2021-01-21 13:00:25

حضور میراث مکتوب در اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عرضه آثار منتشرشده در فاصلۀ سال‌های 1392 تا 1399 در اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران مشارکت دارد.
2021-01-20 14:35:45

«یادنامۀ عارف قزوینی» منتشر شد

کتاب «سرایندۀ رهایی ایران: یادنامۀ عارف قزوینی» به اهتمام مهدی به‌خیال توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شد.
2021-01-20 14:33:53

شوخ‌طبعی و طنازی یکی از وجوه شخصیت شمس است

نشست «شیوه‌های طنزپردازی و مقارنه‌ی طنز و فرزانگی در مقالات شمس» با سخنرانی لیلا آقایانی چاووشی و مجتبی اعتمادی‌نیا برگزار شد.
2021-01-20 14:28:36

«شش ماه در ایران» سفرنامۀ ادوارد استاک

«شش ماه در ایران» سفرنامه ادوارد استاک با ترجمه شهلا طهماسبی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.
2021-01-20 14:08:56

نگاه به علم تفسیر از دریچۀ تاریخ

کتاب «درآمدی بر دانش تفسیر» با نگاه تاریخی به توصیف برخی مباحث مقدماتی و مبنایی علم تفسیر و تحلیل آن پرداخته است.
2021-01-20 13:49:37

صفحه‌ها