تصحیح «مفردات مسیحایی»

شگفته نکهت و جاوید احمدخان، براساس نسخۀ خطی موجود در جامعه نظامیه طبیه (حیدرآباد دکن) متنِ فارسی «مفردات مسیحایی» را تصحیح کرده‌اند.
2021-01-18 15:42:26

احیاگر متونِ استوار حکمی و ادبی

مراسم بزرگداشت مرحوم استاد حسین خدیو جم ادیب، نسخه‌پژوه و مترجم، از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
2021-01-18 15:17:50

اعلام فراخوان کنفرانس پژوهش‌های نشر

فرخوان مقاله برای شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر منتشر شد.
2021-01-18 15:06:56

مقالاتی در شرح احوال، آثار و آرای ناصرخسرو

کتاب «تجلی فرزانگی: مقالاتی در شرح احوال، آثار و آرای حکیم ناصرخسرو قبادیانی» نوشته احمد کتابی توسط انتشارات روشن‌اندیشان منتشر شد.
2021-01-17 00:23:23

ابوهلال عسکری: پدیده ادبی قرن چهارم

کتاب «ابوهلال عسکری: پدیده ادبی قرن چهارم» نوشته عبدالکاظم علی نژاد توسط موسسه بوستان کتاب منتشر شد.
2021-01-17 00:00:00

کلام اشاعره وامدار کلام خواجه طوسی است

کلام اشعری حدود هفتصد سال است که بر سر سفره کلام فلسفی خواجه نصير طوسی، متکلم و فيلسوف بلندآوازه شيعی نشسته است.
2021-01-16 23:39:18

تاریخ شعرای فارسی‌گوی بوسنی و هرزگوین

کتاب «تاریخ شعرای فارسی‌گوی بوسنی و هرزگوین» تألیف الویر موسیچ با مقدمه‌ای از غلامعلی حدادعادل، منتشر شد.
2021-01-16 23:26:19

شمارۀ دهم دوفصلنامۀ «سیره‌پژوهی اهل بیت (ع)»

شماره دهم دوفصلنامه علمی ترویجی «سیره‌پژوهی اهل بیت (ع)» چاپ و منتشر شد.
2021-01-16 23:19:53

رباعی خیام در بیاض هندوشاه نخجوانی

«رباعی خیام در بیاض هندوشاه نخجوانی» عنوان مقاله‌ای کوتاه از سید علی میرافضلی است که در دوشمارۀ 83-82 مجلۀ گزارش میراث به چاپ رسیده است.
2021-01-13 18:10:08

نجم‌الدوله، سفرنامه‌نویسی دقیق و بی‌بدیل

احمد کتابی در مقاله‌ای با عنوان «کندوکاوی در سه سفرنامۀ کم نظیر عصر قاجار» به بررسی و تحلیل سه سفرنامه بسیار جالب و خواندنی عبدالغفارخان نجم‌الدوله پرداخته است.
2021-01-13 17:33:51

صفحه‌ها