رهیافتی به ادبیات غنایی از طریق «زبان غزل»

غزل از نظر زبان غنایی شاخصه‌های ممتازی دارد که سایر قالب‌ها آن‌ را ندارد. ایجاز این قالب گوینده را وامی‌دارد که والاترین مفاهیم ذهنی‌اش را در فرصتی اندک بیان کند.
2021-01-13 16:40:41

تصویری از پنج گنج نظامی در قلمرو ادب غنایی و خط منحنی

کتاب «تصویری از پنج گنج نظامی در قلمرو ادب غنایی و خط منحنی» نوشتۀ مهدی ماحوزی از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.
2021-01-13 15:57:10

گفت‌وگو میان هگل و فیلسوفان اسلامی

نشست «نقد و بررسی ایدۀ گفت‌وگو و معاصرت» بر اساس کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی» به صورت مجازی برگزار می‌شود.
2021-01-13 15:46:11

شمارۀ 6 مجلۀ تراثی «تحصیل»

شمارۀ 6 مجلۀ علمی ـ تحقیقی تحصیل، ویژۀ ژانویه-ژوییه 2020، از سویِ ادارۀ معارفِ اسلامی کراچی منتشر شد.
2021-01-13 15:30:31

شمارۀ 26 فصلنامۀ «حکمت اسلامی»

بیست و ششمین شمارۀ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «حکمت اسلامی» از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
2021-01-13 15:01:58

نتیجة الدوله یا سه رساله در اختراعات صنعتی

کتاب نتیجة الدوله از معدود کتاب‌هایی است که در زمینۀ علم الحِیَل، آن هم به زبان فارسی و در واپسین سال‌های با شکوه تمدن اسلامی نوشته شده است.
2021-01-12 17:41:29

وبینار «مطالعات ایرانی» برگزار می‌شود

وبینار «مطالعات ایرانی» به کوشش انجمن ایران‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
2021-01-12 17:04:38

چگونگی انتقال نسخ خطی ایرانی به غرب

نسخ خطی ایرانی به ویژه نسخ خطی قرآن از گذرگاه تجارت وارد خاک غرب شده است و غرب تلاش کرد تا با این شیوه‌ موزه‌های خود را رونق ببخشد.
2021-01-12 16:56:44

نگاه عرفانی مُدارامحور شمس تبریزی

نشست «مدارای عرفانی در اندیشه و رفتار شمس تبریزی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی با سخنرانی محمد خدادادی برگزار شد.
2021-01-12 16:30:41

گفتاوردی از ترجمۀ خواجه نصیرالدّین طوسی از زبدة الحقائقِ عین‌القضاة همدانی

در برخی از منابع در فهرست نگاشته‌های خواجه نصیرالدّین طوسی از ترجمۀ فارسی وی از زبدة الحقائقِ عین‌القُضاة همدانی یاد شده است.
2021-01-12 15:24:35

صفحه‌ها