نگاه فلسفی دینانی به شاهنامۀ فردوسی

کتاب «ابوالقاسم فردوسی؛ دیدگاه‌های فلسفی استاد غلامحسین دینانی» با تحقیق و تدوین اسماعیل منصوری‌لاریجانی منتشر شد.
2021-01-12 15:02:05

شرایط و ضوابط خرید از نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول بهمن ماه آغاز به کار خواهد کرد و تا ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
2021-01-12 14:43:03

خدمات مرحوم حسین خدیوجم

نام مرحوم حسین خدیوجم پیوندی با نام یکی از بزرگ‌ترین متفکران و اندیشمندان جهان اسلام، یعنی «امام محمد غزّالی» دارد.
2021-01-11 17:49:11

گفت‌وگو با مؤلف کتاب «مولانا و حكایت رنج انسان»

كتاب «مولانا و حكایت رنج انسان» تألیف ناصر مهدوی، به تازگی از سوی نشر دوستان منتشر شده است.
2021-01-11 16:47:38

نوزدهمین شمارۀ مجلۀ «ادبیات تطبیقی»

نوزدهمین شمارۀ مجلۀ «ادبیات تطبیقی»، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.
2021-01-11 16:24:43

مفقود شدن برگ‌های نسخۀ ۴۲۸۹ به پیش از سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد

رئیس موزۀ ملی ایران گفت: مفقود شدن دو برگ از قرآن به خط کوفی به شمارۀ نسخۀ ۴۲۸۹ متعلق به این موزه، به پیش از سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد.
2021-01-11 16:06:28

مجلد اول «منتخبات فلسفه در ایران» منتشر می‌شود

مجلد اول از مجموعه منتخبات فلسفه در ایران به سرویراستاری سید حسین نصر و مهدی امین رضوی، با ترجمه و تحقیق مهدی فدائی مهربانی، منتشر می‌شود.
2021-01-11 15:41:22

بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی

مقالۀ «بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی» نوشتۀ امیرحسین آقامحمدی، یکی از مقالات شمارۀ 65 مجلۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث است.
2021-01-10 17:18:29

مراسم «بزرگداشت مرحوم استاد حسین خدیو جم» برگزار می‌شود

مراسم «بزرگداشت مرحوم استاد حسین خدیو جم» ادیب، نسخه‌پژوه و مترجم، روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه ۹۹ برگزار می‌شود.
2021-01-10 16:59:42

بررسی کتاب «حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان»

نشست مجازی «بررسی و ارزیابی کتاب حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن‌سینا و ملاصدرا» برگزار شد.
2021-01-10 16:50:08

صفحه‌ها