کارگاه روش‌شناسی بررسی مزارات

کارگاه مزارات
کارگاه بین المللی روش‌شناسی بررسی و مطالعه مزارات، بنای آرامگاه‌ها و سنگ قبور با تأکید بر عصر صفوی برگزار می‌شود.
2019-04-10 15:11:58

رونمایی از قدیمی‌ترین نسخه دست‌نویس صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه
قدیمی‌ترین نسخۀ دست‌نویس صحیفۀ سجادیه، در گنجینۀ قرآن و نفایس موزۀ آستان قدس رضوی رونمایی شد.
2019-04-10 13:36:03

چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه

موزه کیوبرنلی- ژاک شیراک
هانا شیدیاک درباره چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه در کتابخانه و موزه ملی ملک سخنرانی خواهد کرد.
2019-04-10 12:56:38

تصحیح و ترجمۀ سُوتکرنَسک و وَرشت مانسَرنَسک

دینکرد
تصحیح و ترجمۀ سُوتکرنَسک و وَرشت مانسَرنَسک از دینکرد 9 به کوشش و پژوهش روانشاد دکتر احمد تفضلی منتشر شد.
2019-04-10 10:54:31

اهدای قرآن خطی نفیس با 4 قرن قدمت به موزه رضوی

قرآن خطی
موزه آستان قدس رضوی از مصحفی نفیس به قدمت عهد صفوی که از شاهکارهای کتابت قرآن با ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد است، رونمایی می‌کند.
2019-04-10 10:31:12

بررسی چهار بیت بحث‌برانگیز شاهنامه درباره ضحاک

شاهنامه
فرودسی درباره پادشاهی ضحاك چهار بیت در بیان بی‌رسمی هوس‌آلود او سروده که شارحان و محققان معانی مختلفی برای آن پیشنهاد کرده‌اند.
2019-04-09 15:07:36

مدرسه تابستانی نسخه‌های خطی از جهان اسلام

دانشگاه لیدن
کتاب‌خانه دانشگاه لیدن هلند مدرسه تابستانی با محوریت نسخه‌های خطیِ اسلامی برگزار خواهد کرد.
2019-04-09 09:17:50

کارگاه موزه‌ها و آرشیوهای کاخ گلستان

کاخ گلستان
کارگاه تخصصی آموزشی با عنوان موزه‌ها و آرشیوهای کاخ گلستان، با همکاری بنیاد پژوهشی آلمان(DFG) برگزار می‌شود.
2019-04-08 07:12:11

نامه‌هایی به ناصرالدین شاه

نامه‌هایی به ناصرالدین شاه
انتشارات دکتر محمود افشار کتاب نامه‌هایی به ناصرالدین شاه حاوی مجموعه‌ای از عرایض متضمن اوامر شاه به امین‌السلطان را منتشر کرد.
2019-04-07 17:00:19

بزرگداشت فریتس مایر در هزاره ابوسعید ابوالخیر

هزاره ابوسعید
شهر کتاب همایش بررسی آثار و اندیشه‌های ابوسعید ابوالخیر را همراه با بزرگداشت فریتس مایر، خاورشناس و پژوهشگر سوئیسی برگزار می‌کند.
2019-04-07 16:09:09

صفحه‌ها