روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس

کتاب «روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس» اثر محمدیوسف ‏واله قزوینی اصفهانی به تصحیح میرهاشم محدث منتشر شد. ‏
2020-08-16 16:58:04

شمارۀ 66 فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان»

شصت و ششمین شمارۀ فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان» از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2020-08-16 14:53:13

نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ

نسشت مجازی «بحثی دربارۀ نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ» برگزار می‌شود.
2020-08-16 14:28:03

انتشار جدیدترین مجلد «فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان»

نوزدهمین جلد از «فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان»، در برگیرندۀ حروف «ف - ق»، از سوی شورای کتاب کودک منتشر شد.
2020-08-15 15:50:01

فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران

کتاب «فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران» نوشته مصطفی پاشنگ از سوی نشر آرون منتشر شد.
2020-08-15 15:39:31

تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان

کتاب «تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان» تألیف علی راد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
2020-08-15 15:34:11

فهرست نسخه‌هایِ خطّی فارسی در موزه اَلوَر هندوستان

در دانشگاه دهلی رساله‌ای با عنوان «فهرست نسخه‌هایِ خطی فارسی در موزه اَلوَر» به پژوهش سُنپا کُماری و به راهنمایی دکتر چَندَر شیکر دفاع شده است.
2020-08-15 15:15:34

دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی

سجاد آیدنلو در مقالۀ «دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی» به بررسی ابیاتِ غیراصیل و منسوب به فردوسی پرداخته است.
2020-08-12 14:42:37

نسخۀ آنلاین لغت‌نامۀ دهخدا رونمایی شد

نسخۀ آنلاین «لغت‌نامۀ دهخدا» در وبگاه جدید مؤسسۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی قرار گرفته است.
2020-08-12 12:42:41

نگاه روانشناسانۀ شمس تبریزی به مدل‌های دوستی

بیست و هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی به موضوع «دوستی: اساس خلقت و پایۀ زندگی از منظر شمس تبریزی» اختصاص داشت.
2020-08-12 12:29:35

صفحه‌ها