انتشار شمارۀ 12 مجلۀ «کشکول»

دوازدهمين شماره كشكول، دوفصلنامه تخصصي اسناد و نسخه‌هاي خطي مناطق كردنشين منتشر شد.
2020-08-11 15:51:06

دیجیتال‌سازی نسخه‌های خطی انجمن ترقی اردو پاکستان

انجمن ترقی اردو پاکستان حدود 2500 نسخه خطّی دارد که حدود 1000 نسخه به فارسی است.
2020-08-11 15:43:35

توضیحی در باب نوشته‌­ای پیشین دربارۀ میرزا غلامرضا اصفهانی در «گزارش میراث»

در ادامۀ مطلبی منتشرشده در گزارش میراث 29 و 30، امین حق‌­پرست در یادداشتی کوتاه به بیان نکته‌ای دربارۀ میرزا غلامرضا اصفهانی پرداخته است.
2020-08-10 14:31:09

پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»

پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2020-08-10 13:26:45

نقش عبدالله انوار در فهرست‌نویسی کتابخانۀ ملی

عبدالله انوار اولین کسی بود که به گردآوری منظم اطلاعات نسخ کتابخانۀ ملی بر اساس فیش‌های طراحی شده پرداخت.
2020-08-10 13:08:30

شمارۀ 33 فصلنامۀ «پیام بهارستان»

شمارۀ 33 فصلنامۀ «پیام بهارستان» با 18 مقاله از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2020-08-09 16:42:43

رونمایی از «نسخۀ ناسخۀ مثنوی»

«نسخۀ ناسخۀ مثنوی» اثر عبداللطیف عباسی گجراتی با پیشگفتار علی حیدری یساولی و به کوشش سید صادق حسینی اشکوری منتشر شد.
2020-08-09 16:28:10

انتشار نسخۀ صوتی «تاریخ بیهقی»

انتشارات نیستان کتاب صوتی متن منثور باقی مانده از تاریخ بیهقی را با صدای احسان چریکی تولید و منتشر کرده است.
2020-08-09 15:28:17

پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی

کتاب «پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی» شرحی بر احوال نخستین رئیس کتابخانه ملی ایران است که توسط حمیدرضا قلیچ‌خانی به رشتۀ تحریر درآمده است.
2020-08-09 15:02:04

بررسی پژوهش انجام گرفته در آثار مکتوب دارالفنون

کتاب «مسئلۀ علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری» در پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی نقد و بررسی می‌شود.
2020-08-09 14:54:24

صفحه‌ها