سیزده مقاله در باب عرفان نوحلاجی در کرشمه عشق

کرشمه عشق مجموعه سیزده مقاله در باب عرفان نوحلاجی در ایران است.
2014-11-15 11:39:04

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجلد 52

کتاب حاضر، مجلد 52 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی و شامل نسخه‌های شماره 18901 ـ 19300 می‌باشد.
2014-11-14 15:38:26

نجیب مایل هروی از «گونه‌ های نسخه شناسی نسخه‌های خطی فارسی » سخن می گوید

نشست علمی «گونه‌های نسخه شناسی نسخه‌های خطی فارسی و توجه به طبیعت متون و تصحیح آن» شنبه 24 آبان برگزار می‌شود.
2014-11-12 12:55:25

مجله آینه پژوهش/ شماره 147

جدیدترین شماره مجلۀ آینۀ پژوهش، در زمینه نقد، معرفی و بررسی منتشر شد.
2014-11-12 11:46:14

همایش ملی «نابغۀ مُلک ری (حکیم محمد بن زکریای رازی)»

همایش ملی «نابغۀ مُلک ری (حکیم محمد بن زکریای رازی)» شیمی دان، پزشک و دانشمند بلند آوازۀ ایران روز پنج شنبه 13 آذربرگزار می شود.
2014-11-11 17:48:35

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟ (دربارۀ «نگاهی اجمالی به کتاب نسخه‌شناخت»)

حدود یک سال پیش در وب‌سایت کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی یادداشتی منتشر شد در به اصطلاح نقد کتاب نسخه‌شناخت (پژوهشنامۀ نسخه‌شناسی نسخ خطی فارسی) تألیف علی صفری آق‌قلعه.
2014-11-11 11:53:50

معرفی آینه میراث در جلد اول دانشنامه مطبوعات ایران

در جلد نخست دانشنامۀ مطبوعات ایران عرفي سوابق و جزييات كار حدود 240 نشريه توسط 100 نفر از صاحب‌ نظران و کارشناسان تاریخ مطبوعات ایران گردآوری شده است.
2014-11-11 10:32:13

شمارۀ 117 فصلنامه علمی - پژوهشی دانش منتشر شد

به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، صد و هفدهمين شماره از فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی توسط اين مركز در اسلام‌آباد چاپ و منتشر شد.
2014-11-10 16:52:08

دنباله تحقيقات درباره شرف الدين مسعودي: مسعودیِ جهان دانش و مسعودیِ المباحث والشکوک

دربارۀ نويسنده جهان دانش شايد بيش از هر کس ديگری مرحوم دانش پژوه در تحقيقات و مقدمه های متعددی که بر کتابهای مختلف نوشته سخن رانده است.
2014-11-10 15:35:19

انتشار تصحیح دیوان شاه قاسم انوار

دیوان شاه قاسم انوار با مقدمه و تصحیح دکتر حسن نصیری جامی از سوی انتشارات مولی به چاپ رسید.
2014-11-10 14:38:23

صفحه‌ها