بخش فارسی دانشگاہ پیشاور در آستانۀ تعطیلی

رئیس بخش فارسی دانشگاه پیشاور پاکستان گفت: امسال در اثر کمبود استاد و بودجه بخش فارسی دانشگاہ پیشاور در مقطع دکتری پذیرش نداشت.
2020-08-18 13:50:02

درآمدی بر مبانی مشروعیت در دولت ساسانی

کتاب «درآمدی بر مبانی مشروعیت در دولت ساسانی؛ نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ آخرین پادشاه باستانی ایران» از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.
2020-08-18 13:38:57

شمارۀ 39 فصلنامۀ «تاریخ فلسفه»

سی و نهمین شماره فصلنامۀ علمی «تاریخ فلسفه» به صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ فلسفه، از سوی انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا چاپ و روانه بازار نشر شد.
2020-08-18 13:29:09

«نسخه‌نامه» در جشنوارۀ فارابی شایسته تقدیر شناخته شد

کتاب «نسخه‌نامه» تألیف حبیب‌الله عظیمی شایسته تقدیر جشنواره بین‌المللی فارابی شد.
2020-08-17 19:12:56

گنجینۀ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان

«گنجینۀ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان» با هدف بازخوانی آثار قدیمی ادبیات فارسی کودکان در انتشارات مدرسه به چاپ رسیده است.
2020-08-17 15:20:17

زندگی اجتماعی مسلمانان در قرن اول و دوم هجری

«زندگی اجتماعی مسلمانان در قرن اول و دوم هجری» بر اساس کتاب «المصنف» عبدالرزاق بن همام صنعانی منتشر شد.
2020-08-17 14:54:34

گزارش نشست «گرامیداشت دکتر محمد معین»

یکصد و بیست و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت چهل و نهمین سالگرد درگذشت دکتر محمد معین اختصاص داشت.
2020-08-16 17:42:35

روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس

کتاب «روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس» اثر محمدیوسف ‏واله قزوینی اصفهانی به تصحیح میرهاشم محدث منتشر شد. ‏
2020-08-16 16:58:04

شمارۀ 66 فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان»

شصت و ششمین شمارۀ فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان» از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2020-08-16 14:53:13

نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ

نسشت مجازی «بحثی دربارۀ نگره‌های دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ» برگزار می‌شود.
2020-08-16 14:28:03

صفحه‌ها