نشست «گرامیداشت دکتر محمد معین» برگزار می‌شود

یکصد و بیست و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت چهل و نهمین سالگرد درگذشت دکتر محمد معین اختصاص دارد.
2020-07-04 15:04:32

ارائۀ 300 نسخۀ خطی در سایت کتابخانۀ ملک

مدیرعامل مؤسسۀ کتابخانه و موزه ملی ملک از ارائۀ 300 نسخه خطی این کتابخانه در فضای مجازی و به صورت رایگان خبر داد.
2020-07-04 13:34:22

معرفی سفرنامه‌هایی از شبه قاره در «نامۀ انجمن مفاخر»

شمارۀ 47 فصلنامۀ «نامۀ انجمن مفاخر» ویژه سفرنامه‌هایی از شبه قاره، از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2020-07-04 13:14:07

کتاب «تحفۀ سلطانیه» خواندنی شد

کتاب «تحفۀ سلطانیه ( نامه‌ها، مکتوبات و منشآت)» تألیف حسن بن گل‌محمد ‌بن قلی‌محمد با تصحیح محبوبه مسلمی‌زاده از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-07-01 13:25:33

40 مقاله دربارۀ امیرخسرو دهلوی در «خسرو دَرپَن»

ویژه‌نامۀ «خسرو دَرپَن» که از سوی مجلۀ انشا در هندوستان منتشر شده در بردارندۀ 40 مقاله دربارۀ امیرخسرو دهلوی است.
2020-07-01 13:17:03

طومارها؛ آینه تمام‌نمای فرهنگ ایرانی در مواجهه با شاهنامه

برای تحقیق در تحولات فرهنگ شاهنامه و اینکه چه عواملی باعث گسترش و ماندگاری فرهنگ شاهنامه شده است، بررسی طومارها مفید است.
2020-07-01 12:58:18

فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه‌قاره

«فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه‌قاره (عصر اکبرشاه)» تألیف ثریا پناهی با مقدمۀ احمد سمیعی گیلانی، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
2020-07-01 12:39:46

اعلام فراخوان فصل‌نامۀ «ملک‌نامه»

کتابخانه و موزۀ ملی ملک برای نشر نوشتار و مقاله در فصل‌نامۀ «ملک‌نامه» فراخوان داد.
2020-06-30 17:13:04

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» منتشر شد

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» نوشته سجاد آیدنلو توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شد.
2020-06-30 14:05:27

کتاب «فارابی و الحروف» منتشر می‌شود

الحروف نه تنها محصول تأملات دقیق فلسفی فارابی، بلکه پژواکی از «وضعیت فکری دنیای اسلام» در سده چهارم هجری است.
2020-06-30 13:38:10

صفحه‌ها