مراسم تشییع و ترحیم دکتر یدالله ثمره برگزار می‌شود

جزئیات مراسم تشییع و ترحیم دکتر یدالله ثمره اعلام شد.
2019-02-24 20:10:27

كليات بُسحق اطعمۀ شيرازی (فارسی) به چاپ سوم رسید

سومین چاپ كليات بُسحق اطعمۀ شيرازی (فارسی) منتشر شد.
2019-02-24 13:38:32

نقد دکتر عیدگاه بر چاپ جدید «حدیقةالحقیقه» سنایی

در جریان پنجمین نشست علمی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، دکتر وحید عیدگاه به بررسی و نقد چاپ جدید «حدیقةالحقیقه» پرداخت.
2019-02-24 10:26:09

جشنوارۀ «تارنماهای ایرانشناسی» برگزار خواهد شد

نخستین جشنوارۀ تارنماهای ایرانشناسی از سوی بنیاد ایران‌شناسی برگزار می‌شود.
2019-02-23 17:24:10

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد

شمارۀ 79 – 78 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) منتشر شد.
2019-02-23 17:05:29

نشانه‌ها در قرائات گوناگون نسخ خطی قرآن بررسی می‌شود

«نشست نشانه‌ها و رموز در آوانگاری و ثبت قرائات گوناگون در نسخ خطی قرآن» برگزار می‌شود.
2019-02-23 16:32:02

معمای ناپدید شدن یک نسخۀ خطی قرآن‌کریم در افغانستان

یک نسخۀ خطی قرآن کریم در بایگانی ملی افغانستان ناپدید شده است.
2019-02-18 12:20:40

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحةالغری منتشر شد

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحة الغری از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2019-02-18 11:55:05

گفتمان‌های خوشنویسی معاصر در موزۀ خوشنویسی بررسی می‌شود

گفتمان‌های خوشنویسی معاصر ایران در موزۀ خوشنویسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
2019-02-18 11:29:49

باغ موقوفات افشار میزبان نشست «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران»

مجلس «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران» در باغ بنیاد موقوفات دکتر افشار برگزار می‌شود.
2019-02-18 11:12:32

صفحه‌ها