وجود سیصدهزار نسخۀ خطی در کتابخانۀ حرم حضرت عباس(ع)+تصاویر

بیش از سیصد هزار نسخۀ خطی در کتابخانۀ حرم حضرت عباس(ع) موجود است.
2019-01-06 15:20:02

کتاب «فهرست نفایس هنری کتابخانۀ ملی ایران » نقد و بررسی می‌شود

کتاب «فهرست نفایس هنری کتابخانۀ ملی ایران » مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
2019-01-06 14:42:22

انتشار نسخه کمیاب شهنشاه‌نامۀ تبریزی، تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان

منظومۀ شهنشاه‌نامه یکی از نخستین آثار در دورۀ شکل‌گیری تاریخ منظوم است و از برخی جهات، به خصوص تاکید شاعر بر سره نویسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
2019-01-02 15:42:36

نگهداری تنها نسخۀ کهن «مقصد الراغب» در دانشگاه فردوسی مشهد

تنها نسخۀ خطی یک کتاب متعلق به اوایل قرن هفتم هجری در کتابخانۀ دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می‌شود.
2019-01-02 14:21:37

کاشان، پنجمین شهر کتابت نسخ خطی در ایران

کاشان یکی از مراکز عمدۀ نسخ خطی در ایران به شمار می‌‌رود.
2019-01-02 13:50:55

مرمت یک نسخۀ خطی قرآن متعلق به قرن ۱۲ هجری + تصاویر

یک نسخۀ خطی قرآن متعلق به قرن ۱۲ هجری مرمت شد.
2019-01-02 13:17:02

بیش از 28هزار نسخۀخطی در کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود

مدیر روابط عمومی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی تعداد نسخ خطی موجود در این کتابخانه را بالغ بر ۲۸ هزار نسخه عنوان کرد.
2018-12-31 14:26:17

دانشگاه تهران میزبان گفتگوی ایران‌شناسی

نشستی تحت عنوان گفتگوی ایران‌شناسی قرار است بزودی در دانشگاه تهران برگزار شود.
2018-12-29 11:57:51

گذاری بر ماتیکان فرهنگی استاد پرویز اذکائی

سی مقاله فرهنگی استاد پروز اذکائی در قالب کتابی با عنوان ماتیکان فرهنگی منتشر شد.
2018-12-26 14:52:24

مؤسسۀپژوهشی میراث مکتوب دورۀ تکمیلی آموزش سیاق برگزار می‌کند

دورۀ تکمیلی آموزش سیاق توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود.
2018-12-26 13:15:03

صفحه‌ها