ثبت ملی قرآن خطی ایلخانی موسوم به نسخۀ سلین

یک نسخۀ خطی قرآن کریم مربوط به دورۀ ایلخانی موسوم به نسخۀ سلین ثبت ملی شد.
2019-02-03 09:37:16

دومین دورۀ جایزۀ ابن‌سینا‌پژوهی برگزار می‌شود

دومین دورۀ جایزۀ ابن‌سینا‌پژوهی از سوی دبیرخانۀ جایزۀ جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
2019-02-02 10:25:32

آشنایی دانشجویان آکادمی اسلامی بلغار روسیه با نسخ خطی اسلامی

دانشجویان آکادمی اسلامی بلغار روسیه با نسخ خطی اسلامی آشنا شدند.
2019-02-02 09:44:23

وجود ۶۰۰ نسخۀ خطی تاریخی با متون مختلف در خوانسار

۶۰۰ نسخۀ خطی تاریخی گران‌بها و کم نظیر با متون مختلف در خوانسار وجود دارد.
2019-02-02 09:07:38

دست نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه

کتاب دست نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه منتشر شد.
2019-01-30 14:21:05

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی میزبان بزرگداشت استاد مجتبی مینوی می‌شود

پژوهشکدۀ زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی میزبان مراسم بزرگداشت استاد مجتبی مینوی خواهد بود.
2019-01-30 13:44:36

سفر کارشناسان قزاق به ایران جهت آموزش مرمت نسخ خطی

طی ۳ سال گذشته ۲۰ نفر از کارشناسان قزاقی جهت آموزش دوره‌های مرمت نسخ خطی به ایران سفر کرده‌اند.
2019-01-30 13:11:12

برگزاری نمایشگاه نسخ خطی در همایش بین‌المللی امام رضا(ع)

نمایشگاه نسخ خطی در حاشیۀ برگزاری نخستین همایش بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار می‌شود.
2019-01-30 12:39:43

همایش پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی

همایش پیوندهای کهن ایران و آسیای مرکزی برگزار می‌شود.
2019-01-29 14:54:29

سه مقاله از روابط فرهنگی ایران و اتریش بر پایۀ اسناد

در بخش دوم گزارش میراث مکتوب از همایش 160 سال روابط ایران و اتریش، سه مقاله ارائه شده در این همایش تشریح می‌شود.
2019-01-28 10:44:52

صفحه‌ها