انتشار فهرست نسخ خطی داغستان ـ کتابخانه ضیاءالدین یوسف کریخی

فهرست نسخ خطی داغستان – کتابخانه ضیاء الدین یوسف کریخی Каталог арабских рукописей и старопечатных кни از سوی بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه منتشر شد.
2012-06-27 16:51:00

معارف، نشریه ای در حوزه اندیشه اسلامی

معارف مجله ای است برای نشر مقالات تحقیقی و معرفی و نقد کتاب در موضوعات گوناگون حوزه های اندیشه، کلام، فلسفه، دین و عرفان. انتشار پژوهشهای مبتنی بر کشفیات جدید، تصحیح نسخه های خطی و شرح و توضیح آنها و نیز ترجمۀ مقالات ارزشمند به منظور ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر میان محققان و صاحب نظران حوزه های یاد شده از اهداف مجله است.
2012-06-27 16:33:00

همایش «نسخه های خطی و متون چاپی فارسی در شبه قاره» برگزار می شود

همایش «نسخه های خطی و متون چاپی فارسی در شبه قاره» همراه با بزرگداشت دکتر عارف نوشاهی( مصحح، فهرست نویس و نسخه پژوه پاکستانی) 21 تیر برگزار می شود.
2012-06-26 17:41:00

انتشار چهل و نهمین شماره دو ماهنامه «گزارش میراث»

چهل و نهمین شماره دوماهنامۀ گزارش میراث در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی ویژه بهمن و اسفند 1390 از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2012-06-26 15:53:00

چقدر به آیین نگارش اهمیت می دهیم؟

روشن است که انتقال میراث علمی و فرهنگی از نسلی به نسل دیگر در جوامع امروزی عمدتاً از طریق آثار مکتوب صورت می گیرد.
2012-06-26 11:24:00

از ارزنده ترین آثار طبی دوره صفوی

ریاض الادویه یکی از آثار مهم و ارزندۀ طبی دورۀ صفویه است که در شبه قاره به زبان فارسی نوشته شده و علیرغم آثار طبی دیگر یوسفی، که به شعر یا تلفیقی از شعر و نثر است، صرفاً به نثر است.
2012-06-25 18:32:00

دایرة المعارفی از عقاید تشیع

از زندگی عباس ناسخ ترک اطلاع چندانی در دست نیست. همینقدر می دانیم که در قرن یازدهم می زیسته است.
2012-06-25 16:45:00

فرهنگی برگرفته از فرهنگ ها

وجیهه پناهی، یازده کتاب از فرهنگ نامه های عربی به فارسی را انتخاب و اصطلاحات و واژگان پزشکی را از آن کتاب ها استخراج نموده است.
2012-06-25 16:14:00

چاپ سوم کتاب راهنمای تصحیح متون نوشته جویا جهانبخش

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ سوم کتاب راهنمای تصحیح متون نوشته جویا جهانبخش را منتشر کرد.
2012-02-11 14:54:00

پانزدهمین سالگرد تاسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

پانزدهمین سالگرد تاسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران وابسته به دانشکده الهیات و معارف اسلامی، برگزار می شود.
2012-02-11 14:54:00

صفحه‌ها