آن چه در همایش 160 سال روابط ایران و اتریش گذشت

همایش 160 سال روابط ایران و اتریش با مشارکت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.
2019-01-27 14:24:41

نشست بين المللی علوم اخترشناسی در هند برگزار شد

نشست بين المللی علوم اخترشناسی در موسسۀ فناوری هند (بمبئی) طی روزهای ٤ تا ٦ بهمن ١٣٩٧ برگزار شد.
2019-01-26 15:21:36

سلسله نشستهای شناخت انواع کاغذ در نسخه‌های خطی با حضور سیدعبدالله انوار

این سلسله نشستها با عنوان «شناخت انواع کاغذ در نسخه‌های خطی» در کتابخانه و موزۀ ملی ملک برگزار می‌شود.
2019-01-23 09:20:20

سید احمد فَردید، فیلسوف شفاهی

سید احمد فَردید دارای دیدگاههای پراکنده و گاه متضادی در زمینه های تاریخی، ادبی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی زبان شناسی و دینی بود که آنها را «حکمت انسی» می خواند.
2019-01-21 15:25:34

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد

سیزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد.
2019-01-19 11:54:12

داستان مناظرۀ اخوان ثالث و موسوی گرمارودی در نشست دوستانۀ میراث مکتوب

شصت و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به مانند چهارشنبۀ آخر هر ماه برگزار شد.
2019-01-18 17:19:12

بیش از هزار نسخۀ خطی دربارۀ «شهید اول» در آستان ‌قدس ‌رضوی

بیش از یک‌هزار نسخۀ خطی و چاپ سنگی نفیس با موضوع «شهید اول» در آستان ‌قدس ‌رضوی نگهداری می‌شود.
2019-01-17 17:43:55

برگزاری دورۀ آموزشی حافظۀ جهانی یونسکو در بندرعباس

کارگاه آموزشی حافظۀ جهانی یونسکو در بندرعباس برگزار شد.
2019-01-17 17:08:31

بزرگداشت چهرۀ ماندگار زبان‌شناسی ایران برگزار می‌شود

بزرگداشت بانوی ماندگار چهرۀ زبان‌شناسی ایران دکتر «بدرالزمان قریب» برگزار می‌شود.
2019-01-17 14:31:26

اعلام زمان و مکان مراسم تشییع دکتر نیساری

فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاریخ مراسم تشییع شادروان سلیم نیساری را اعلام کرد.
2019-01-17 14:06:41

صفحه‌ها