«جَمّاشان گُل» در غزل سعدی

«جَمّاش»، دَر ادب کهنِ پارسی، دو معنای مشهور دارد: یکی، "دلفریب؛ افسونگر"؛ دیگَری، "مست؛ خُمار (که غالباً در وصف چشم می‌آید)".
2019-06-03 01:40:16

یکی از قرآن‌های مهم کوفی در موزۀ ملی ایران

قرآن شمارۀ 4256
مرتضی کریمی‌نیا در مقالۀ نسخه‌شناسی مصاحف قرآنی به بررسی قرآن شمارۀ 4256 موزۀ ملی ایران، پاره‌های مفقود و نسخه‌های مشابه با آن پرداخته است.
2019-06-02 16:23:36

دورۀ مقدماتی نسخه‌شناسی اسلامی در دانشگاه کمبریج

دانشگاه کمبریج
انجمن نسخ خطی اسلامی دوره مقدماتی آشنایی با نسخه‌شناسی اسلامی را برگزار می‌کند.
2019-06-02 15:50:20

بخش نشریاتِ فروشگاه اینترنتی میراث مکتوب به‌روزرسانی شد

فروشگاه اینترنتی میراث مکتوب
فروشگاه اینترنتی میراث مکتوب با بارگذاری نشریات جدید مؤسسۀ میراث مکتوب به‌روزرسانی شد.
2019-06-02 13:21:34

شرح حال سیدقطب‌الدین محمد نیریزی

شرح حال سیدقطب‌الدین محمد نیریزی
رساله در شرح حال سیدقطب‌الدین محمد نیریزی با تصحیح و تعلیقات حسین نصیر باغبان چاپ و منتشر شد.
2019-06-02 10:45:42

بازنگری در انتساب یک کتاب به شیخ مفید

تصحیح الاعتقاد
محمد مهدی سلمانپور در مقاله‌ای به طرح دلایل و شواهدی پرداخته که بر اساس آن‌ها معتقد است انتساب تصحیح الاعتقاد به شیخ مفید نادرست است.
2019-06-01 12:39:56

تصحیحی جدید از «سیر الملوک» خواجه نظام الملک

سیر الملوک
کتاب «سیر الملوک» اثر خواجه نظام الملک طوسی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی منتشر شد.
2019-06-01 11:51:49

فهرست مقالات تراثی مجله «فیضان ادب»

فیضان ادب
مجله فیضان ادب که در هندوستان منتشر می‌شود در هر شماره دارای مقالاتی با محوریت تراثیات فارسی است.
2019-06-01 11:07:54

کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی

کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی
مرتضی کریمی‌نیا در مقاله‌ای که در شماره 61 نشریه آینه میراث به چاپ رسیده به معرفی دستنوشتی فارسی از قرن سوم هجری پرداخته است.
2019-05-29 13:57:16

هشتمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره منتشر شد

مجلۀ شبه‌قاره
هشتمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، منتشر شد.
2019-05-29 13:06:27

صفحه‌ها