دکتر سلیم نیساری، نسخه‌پژوه و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت

جامعۀ ادبی و فرهنگی ایران، باردیگر داغدار فقدان یکی دیگر از چهره‌های برجستۀ ادبی شد.
2019-01-12 15:30:59

«قرآن مملوکی» به مصر بازگردانده می‌شود

نسخه خطی «قرآن مملوکی» به مصر بازگردانده می‌شود.
2019-01-12 08:52:32

«ماتیکان تاریخی»: حاصل پنج دهه «نقدی که قدر بخشد»

«ماتیکان کتابگذاری» مجلدی دیگر از مجموعه پنج جلدی، حاصل پنجاه سال تلاش‌‌ استاد پرویز اذکائی است.
2019-01-12 08:20:49

برگزاری کارگاه«تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی» در نیمۀ دوم بهمن‌ماه

کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی» برگزار می‌شود.
2019-01-09 15:52:54

ایران به مسئولان پاکستانی مرمت نسخ خطی را آموزش می‌دهد

نمایندگی فرهنگی ایران در حيدرآباد پاكستان دورۀ آموزشی مرمت و نگهداری نسخ خطی برگزار می‌کند.
2019-01-09 15:22:24

کتابداران خراسان جنوبی با نسخ خطی بیشتر آشنا شدند

دورۀ آموزشی «نسخه شناسی و آشنایی با نسخ خطی، چاپ سنگی و سربی» در کتابخانۀ عمومی اولوالألباب بیرجند برگزار شد.
2019-01-09 14:56:50

دیجیتال‌سازی بیش از ۴۰ هزار کتاب خطی در کتابخانه ملی

بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب خطی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیجیتال‌سازی شده است.
2019-01-09 14:27:39

برگزاری«همایش 160 سال روابط ایران و اتریش»با مشارکت میراث مکتوب

مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با مشارکت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «بزرگداشت 160 سال روابط ایران و اتریش» را برگزار می‌کند.
2019-01-09 11:06:20

موزه کتاب و میراث مستند میزبان نمایشگاه «دشنه بر شریان تاریخ»

نمایشگاهی به مناسبت سالروز شهادت امیرکبیر در موزه کتاب و میراث مستند برگزار خواهد شد.
2019-01-08 23:01:59

نگاهی کوتاه به بلندای مجلد «ماتیکان تاریخی» استاد «پرویز اذکائی»

اثر حاضر با عنوان «ماتیکان تاریخی» ، مجموعۀ پنجاه گفتار دربارۀ مسائل تاریخی است که به گفته نویسنده در مقدمه کتاب «حاصل تقریباً پنجاه سال نویسندگی» ایشان است.
2019-01-08 19:00:00

صفحه‌ها