سعدی، جامع‌ترین سخن‌گوی فرهنگ ایرانی است

ما شاعران بزرگی داریم که هر کدام از جهتی مهم هستند ولی پیوند جامعی را که سعدی با فرهنگ ایرانی دارد، هیچکدام ندارند.
2020-04-20 17:50:27

«از چشم سیمرغ» منتشر شد

کتاب «از چشم سيمرغ؛ چكيدۀ رويدادهای شاهنامه» تألیف محمدابراهيم محجوب، از سوی انتشارات لوح فكر منتشر شد.
2020-04-20 17:34:43

دکتر عصمت اسماعیلی درگذشت

خانم دکتر عصمت اسماعیلی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، پس از تحمل یک دورۀ بیماری، درگذشت.
2020-04-20 11:50:45

تازه‌های نشر ایسام در ترکیه

مرکز پژوهشی ایسام در استانبول ترکیه، از چند سال پیش طرحِ تألیف، تصحیح، ترجمه و چاپِ متون کلاسیک متقدمین و متأخرین را در پیش گرفته است.
2020-04-19 14:09:55

انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «دانش»

شماره 134 و 135 فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «دانش» به همت مركز تحقیقات فارسی ایران و پاكستان در اسلام‌آباد چاپ شد.
2020-04-19 13:35:54

شمارۀ 96 «میراث شهاب»

شماره 96 فصلنامۀ «میراث شهاب» توسط کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی منتشر شد.
2020-04-18 12:18:57

شمارۀ 65 «آینۀ میراث» منتشر شد

شمارۀ 65 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ میراث» به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-04-16 12:38:35

به یاد مرحوم غلامحسين صدری افشار

مرحوم غلامحسين صدری افشار است؛ انساني آگاه، كوشا و صادق و پژوهشگری انساندوست و عدالت‌خواه بود.
2020-04-15 00:21:51

تأثیرپذیری لئوناردو داوینچی از مکانیک دورۀ اسلامی

مقالۀ «دو دستنوشتۀ کوتاه فارسی دربارۀ ماشین کار دائم» نشان می‌دهد طرح داوینچی برای ماشین کار مأخوذ از مكانيک دورۀ اسلامی است.
2020-04-14 17:57:21

«دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج» منتشر شد

درة التاج
«دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج» (بخش حساب)، با تصحیح و تعلیقات سید‌عبدالله انوار از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-04-14 13:50:53

صفحه‌ها