در نشست مشترک مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و پژوهشکده تاریخ علم عنوان شد
تشریح تقویم‌های ایرانی و عربی توسط پژوهشگر رصدخانۀ بیوراکان ارمنستان

نشست «تقویم ایرانی و عربی به روایت آنانیا شیراکی، مورخ ارمنی قرن اول هجری» روز چهارشنبه برگزار شد.

...

2018-11-29 18:26:25

صفحه‌ها