کلیات اشعار وقاری طبسی یزدی

«کلیات اشعار وقاری طبسی یزدی» با تصحیح علیرضا فرجامی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2022-07-13 18:03:10

جُمَل الفلسفة

مقالۀ چهارم کتاب «جُمَل الفلسفة» دربارۀ موسیقی نوشتۀ محمدبن علی‌بن عبداللّه‌بن محمد هندی به کوشش محمدتقی حسینی تصحیح و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2022-05-23 18:14:17

نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات

ابونصر فتح بن موسی خضراوی در کتاب «نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات» که با تصحیح علی اوجبی به چاپ رسیده، در قالب ارجوزه و مثنوی نمط‌های هشتم، نهم و دهم اشارات ابوعلی‌سینا را به نظم درآورده است.

2022-05-16 21:20:09

کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر

فرهنگ مصادر عربی ـ فارسی با نام «کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر» نوشتۀ یعقوب بن احمد کُردی نیشابوری (تألیف پس از سال ۴۳۸ هجری قمری)، به صورت نسخه‌برگردان با تحقیق مسعود قاسمی به چاپ رسیده است.

2022-05-15 00:44:08

دیوان عبدالقادر نائینی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سیصد و هفتاد و چهارمین اثر خود را به انتشار تصحیح «دیوان عبدالقادر نائینی (زنده در قرن هفتم)» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی اختصاص داده است.

2022-05-09 18:15:33

چاپ دوم «شرح ثمره بطلميوس»

شرح ثمره بطلميوس در احكام نجوم، از آثار خواجه نصيرالدين طوسى است كه آن را جليل اخوان زنجانى تصحيح كرده و مقدمه‌اى عالمانه بر آن افزوده است.

2022-04-13 16:47:19

بازچاپ «نزهة الزاهد»

کتاب «نزهة الزاهد و نهزة العابد» اثری است ادبی و دعایی از قرن ششم یا هفتم هجری از مؤلفی ناشناخته که وی در آن با نثری شیوا و بیانی استوار به توضیح یا ترجمه کلمات روح‌بخش امامان معصوم (ع) پرداخته است.

2022-03-08 17:47:15

مثنوی مظهر الآثار

«مثنوی مظهر الآثار (به پیروی از منظومۀ مخزن الاسرار نظامی گنجوی) سرودۀ شاه جهانگیر هاشمی کرمانی، با تصحیح، مقدمه و تعلیقات حامد حسینخانی منتشر شده است.

2022-02-20 16:40:28

تجدید چاپ «آثار احمدی»

کتاب «آثار احمدی» با عنوان فرعی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع)، تألیف احمد بن تاج‌الدین استرابادی، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بازچاپ شد.

2022-02-14 17:24:11

تجدید چاپ «فرائد الفوائد»

کتاب «فرائد الفوائد» در احوال مدارس و مساجد، تألیف محمدزمان بن کلبعلی تبریزی، با تصحیح رسول جعفریان، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بازچاپ شد.

2022-02-08 18:46:21

صفحه‌ها