فوايد راه‌آهن

فوايد راه‌آهن

فوايد راه‌آهن کتابی با موضوع تغییرات و ترقیّات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیاء؛ جايگاه و نقش صنعت راه آهن در توسعه صنعت و استقلال سياسی و فرهنگی كشور می‌باشد.

2011-10-31 16:39:46

تاج‌التّراجم فی تفسيرالقرآن‌للأعاجم

تاج‌التّراجم فی تفسيرالقرآن‌للأعاجم

تاج‌التّراجم فی تفسيرالقرآن‌للأعاجم، تفسيری با ويژگی‌‌های نوشتاری فارسی خراسان و به روش نقلی و كلامی است.

2011-10-30 16:14:41

جغرافيای نيمروز

جغرافيای نيمروز

جغرافيای نيمروز نخستين اثر آماری به روش علمی در عصر قاجار دربارۀ جغرافيای سيستان محسوب می‌شود.

2011-10-30 16:08:08

فرائدالفوائد

فرائدالفوائد

فرائدالفوائد، کتابی در احوال مدارس و مساجد در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی تا عصر محمد زمان بن كلبعلی تبريزی است.

2011-10-30 15:59:07

بخشی از تفسیری کهن به پارسی

بخشی از تفسیری کهن به پارسی

تفسیر ادبی قرآن و از منابع کهن ارزنده زبان فارسی که به احتمال در حوزۀ هرات تألیف شده است.

2011-10-30 09:33:21

صفحه‌ها