«لطائف التفسیر» میراثی ارزشمند از ادب پارسی

لطائف التفسیر تصنیف فخرالاسلام ابونصر احمد بن الحسن بن سلیمان درواجکی (به سال 519 ﻫ.ق) از میراث‌های ارزشمند فرهنگ اسلامی و زبان و ادب پارسی، است.

2019-12-02 17:07:28

کهن‌ترین نسخۀ «جامع التواریخ» و «مجمع التواریخ»

کهن‌ترین نسخۀ «جامع التواریخ» نوشتۀ رشیدالدین فضل‌الله همدانی و «مجمع التواریخ» تألیف حافظ ابرو به زبان فارسی، توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2019-12-02 17:00:26

«دُستور المنجمین» میراثی بازمانده از الموت

میراث مکتوب- دُستور المنجمین اثری است از مؤلفی ناشناخته که حدود سال 500 هجری در قلعه ا

2019-12-02 16:55:00

جایگاه سادات علوی یزد در «رسالۀ صحیفۀ جعفری»

رسالۀ صحیفۀ جعفری در احوال امامزاده ابوجعفر محمّد عریضی (درگذشتۀ 424 ق) با مقدمه و تصحیح محمدرضا ابوئی مهریزی منتشر شده است.

2019-12-02 16:35:42

دست نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه

دست نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه

این کتاب حاوی دست‌نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار (1247-1313ق.) از سفر و شکار در فیروزکوه طی چند ماه ابتدایی سال 1282 ق. است. شاه قاجار در این سفر رویدادهای مسیر رفت و برگشت از تهران به فیروزکوه و بالعکس را به رشتۀ تحریر درآورده است.

2019-03-11 11:28:41

«مطلع الانوار» امیرخسرو دهلوی منتشر شد

امیر ناصرالدین ابوالحسن خسرو بن امیر سیف­ الدین دهلوی از شاعران و عارفان پارسی­ گوی و به نام شبه قاره در نیمۀ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری میزیست.

2019-03-02 09:24:18

انتشار مجدد کتاب دو جلدی «مرآت الأدوار و مرقات الأخبار»

کتاب دو جلدی «مرآت الأدوار و مرقات الأخبار» در چاپ دوم و در گروه آثار تاریخی و جغرافیایی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2019-02-25 13:58:47

كليات بُسحق اطعمۀ شيرازی (فارسی) به چاپ سوم رسید

سومین چاپ كليات بُسحق اطعمۀ شيرازی (فارسی) منتشر شد.

2019-02-24 13:41:24

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحةالغری منتشر شد

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحة الغری از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2019-02-18 11:56:25

«اندیشه‌های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدّین طوسی» به چاپ دوم رسید

کتاب «اندیشه‌های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدّین طوسی» به چاپ دوم رسید.

2019-02-12 13:28:47

صفحه‌ها